KOTO
ORTHOPEDIC & INTERNAL
CLINIC


Our Stuff


Doctor


Director 

Shiro KOTO M.D.


Rehabilitation

REHABILITATION

 
 Yukiyasu TANBE    Junya SANO 

Suguru SADAYASU  Koudai OKINO

Akihito SEINO    Yuka MAEDA

Yutaka KOJIN    Yuto CHINZEI

  Kana FUJIWARA     Shouta AKIYAMA

 Kouji ARIMA     Yudai HIGASHI

   Yusuke MIKI    Kensaku NAKAMURA

 Momoko OBATA    Sayaka TAGUCHI

Nurse

NURSE


  Mieko SUNAGAWA Yukie NISHIGUCHI 

 Hiromi SUMITOMO Mayumi Onishi
Reception clerk
Reception clerk


 Kiyoka KUBO

 Ai KAWANO  Chika SHIOTANI 

Miyuki NASU

Yoko KIMURA  Itsumi NAGAOKA
 

home back